Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Tre Smeders sidor för sökande och stödadministration.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto, skicka in ansökningar om understöd, anhålla om utbetalning samt redovisa beviljat understöd. 

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. 

Observera att stiftelsen från och med år 2022 övergår till en huvudsaklig ansökningstid inom september för verksamhet påföljande år.

Ansökningstiden för kategorierna småbarnspedagogik och grundläggande utbildning samt andra stadiet och fritt bildningsarbete är från och med år 2022 inom mars månad.

Ansökningstiden för alla övriga kategorier är från och med år 2022 inom september månad.
Notera att p.g.a. pandemin har stödmottagaren undantagsvis 18 månader att rekvirera stödet från beslutsdagen och 18 månader att redovisa från rekvireringsdagen.
Alla ansökningstyper
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
Stiftelsen Tre Smeder övriga - september 2022
Stiftelsens ändamål är att stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors, främja sparandet, samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar men understöder inte enskilda personer. Understöd kan beviljas för både verksamhet och för verksamhetsutrymmen.

Stiftelsens övergripande målsättningar med utdelningen är:
- att stärka ett mångkulturellt Helsingfors där det svenska har en självklar synlighet, roll och relevans.
- att bidra till att skapa kvalitativa och engagerande verksamheter och innehåll på svenska, samt till att möjliggöra inkluderande mötesplatser och nätverk på svenska.
- att möjliggöra intressant och attraktivt svenskspråkigt innehåll i vardagen, även i finskspråkiga sammanhang.
- att bidra till inkludering, nytänk och utveckling med ett hållbart framtidsperspektiv.
- att främja delaktighet och förankring i lokalsamhället för helsingforsare i alla åldrar.
01.09 - 30.09.2022