Välkommen!

Välkommen till Stiftelsen Tre Smeders sidor för sökande och stödadministration.

På dessa sidor kan du skapa ett användarkonto, skicka in ansökningar om understöd, anhålla om utbetalning samt redovisa beviljat understöd. 

Nedan hittar du information om alla aktuella stödformer som kan sökas just nu. Läs anvisningarna noggrant före du gör din ansökan. 


Första gången? Registrera dig här.

Har du upprättat dig som användare i Stiftelsen Tre Smeders tidigare ansökningssystem (före 29.8.2019)? För att få tillgång till det nya systemet beställ först ett nytt lösenord. Det gör du här.

Alla ansökningstyper
För arbetsgrupper
För organisationer

Alla ansökningstyper

Typ av stöd
Beskrivning
Öppen
2003 Stiftelsen Tre Smeder September 2020
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket. Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom stöds ekonomisk forskning.

Understöden kan beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.
01.09 - 30.09.2020
2102 Stiftelsen Tre Smeder Mars 2021
Stiftelsens ändamål är att främja sparandet och stödja hembygden genom kulturell och ideell verksamhet primärt i Helsingfors samt att vårda Helsingfors Sparbanks traditioner. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål genom att bevilja understöd för kulturell, idrottslig eller annan allmännyttig eller samhällsnyttig verksamhet.

Stiftelsen kan också stödja arbete och forskning liksom all annan laglig verksamhet som främjar och stödjer stiftelsens ändamål. Stiftelsen verkar genom att understöda både korta projekt och mera långsiktiga satsningar på att utveckla Helsingfors som en mångkulturell huvudstad med betoning på svenska språket. Stöden går huvudsakligen till allmännyttig föreningsverksamhet inom konst, kultur, idrott och hembygdsverksamhet och till sådan verksamhet inom dagvård och skola som faller utanför den lagstadgade verksamheten. Dessutom stöds ekonomisk forskning.

Understöden kan beviljas för både verksamhet och för underhåll av lokaliteter.
01.03 - 31.03.2021